Sunday, February 15, 2009

ေကာန္ဂကူမန္သုီဖအုိတ္ ညံင္ဂြံဒွ္ေအွာ္မြဲစန္


ေကာန္ဂကူမန္သုီဖအုိတ္ ညံင္ဂြံဒွ္ေအွာ္မြဲစန္ ဂြံည႘သာမာန္ ဘဝေကာန္ဂကူပု႙သုီဖအုိတ္ဂွ္ ဘဝဒးဒုင္စသုိင္ တုပ္မံင္သုီဖအုိတ္ရ။ ဗုီျပင္ဂၜဳိင္ေအာန္ၿဇိဳင္သာေဟင္ကြာရ။ လၲဴသဿာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂကူပု႙ဂွ္စြံတင္ပတဝ္ကႜဳိပ္ကုႝ ပေရင္ဗၜးၐး၊ ပေရင္ဗဗြဲဓရ္၊ ပေရင္တုပ္သဿဟ္ (လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမ်ွတျခင္း၊တန္းတူျခင္း) မၢးည႘သဿဟ္ဖအုိတ္ရ။
ကေမၜာန္တုပ္ဂွ္ ပံင္ေကၜၜာန္၊
ကေမၜာန္ဟြံတုပ္ဏီဂွ္ ပည႘ပညပ္တုဲ ေတာဲေကၜာန္္၊ လၲဴတင္ယုတ္ေဒက္ ႏြံဂွ္ထံက္ထၞး၊
လၲဴဟြံဍဳိက္ေပင္ဂွ္ ဗေပင္ရုီဗင္၊
အၾကာဂေကာံမြဲေကုာံမြဲဂွ္ ညံင္ဟြံဂြံဒွ္ ပဋိပကၡ ထိင္ဒဝ္မင္မြဲ ေအင္ဒုင္အုိတ္ညိ။
ဒးေသာင္မၢး ေသာင္နကုႝ (သ႘ကၜ႘ဂၜာဲသြဟ္ ေကာံဓရုီမဂး)ည႘သာမာန္ရ။

ႏွစ္ပတ္လည္း

မနက္ျဖန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေငြစကၠဴ ေပၚတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံကုိ ရုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေဝသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း လူငယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔႔က ဆိုသည္။

[ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံကုိ ၁၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ထားပုံ]

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံကုိ ၁၀၀၀ တန္ ေငြစကၠဴေပၚတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ထားပုံ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကဲ့သို႔ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကို လူထုမ်ား အၾကား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရိွေစရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုးေခၚ Generation Wave (GW) အဖြဲ႔က ဆိုသည္။

"ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက မတရားဖိႏွိပ္မႈေတြကို တြန္းလွန္ခဲ့တဲ့ သူရဲေကာင္းျဖစ္တယ္။ သူရဲဲေကာင္း တေယာက္ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို လက္ရွိ ဖိႏွိပ္ေနတဲ့ သူေတြက ေဖ်ာက္ဖ်က္ ပစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကို လူငယ္ေတြက လံုးဝ မေမ့ဘူး။ အၿမဲတမ္း အတုယူ ေလးစားေနတယ္ ဆိုတဲ့ ရြည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္္" ဟု (GW) အဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုမိုဃ္းေသြး က ေျပာသည္။

ယင္း ေငြစကၠဴ လႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ခ့ဲသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုကုိ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ိဳ႕တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုပါသည့္ အက်ႌ ဝတ္ဆင္သည့္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ ဖမ္းဆီးခံရဖူးသည္ ဟုလည္း ကုိမိုဃ္းေသြးက ဆိုသည္။

"လက္ရွိ အသက္၁၈ႏွစ္ေက်ာ္ လူငယ္ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မည္သူမည္ဝါဆိုတာကို သိေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇာဝင္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ သိၾကမယ္လို႔ မထင္ဘူး။ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္ မသိၾကေတာ့ဘူး" ဟုလည္း ကုိမိုဃ္းေသြးကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးဖြားသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔ကို ကေလးမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္ထိန္လင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔ ၌ မေကြးတိုင္း၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ နယ္ခဲ်႕ ကိုလိုနီ ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔၏ လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဦးေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ေန႔ သူ၏ အသက္ ၃၂ႏွစ္ အရြယ္တြင္္ လုပ္ႀကံခံရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သည္။

GW အဖြဲ႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူစည္ကားရာ အရပ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ "CNG" Change New Government စာတန္းမ်ားကို ပိုစတာခ်ိတ္ျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္စာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ နံရံတြင္ လႈံ႔ေဆာ္စာမ်ား ေရးသားျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ေန႔ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ (Valentine's Day)တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို သေကၤတ အျဖစ္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို ရင္ဘတ္တြင္ ထိုးျခင္း၊ ေက်ာပိုးအိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ရုံးမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္း၊ ႏွင္းဆီပန္းပံုပါသည့္ ပို႔စကတ္မ်ား၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သသည့္ စာမ်ား ေရးၿပီး ျဖန္႔ေဝရန္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးက တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ လႈပ္ရွားသြားရန္လည္း ပန္ၾကားထားသည္။

GW အပါအဝင္၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္ - ယာယီ) ႏွင့္ လူထုတရပ္လံုးအတြက္ အစေတးခံ အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာ အဖြဲ႔ တို႔က ပူးေပါင္း တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

GW အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ဆႏၵျပပဲြမ်ားအၿပီးတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Wednesday, February 11, 2009

ဒုင္တၜဳင္တၛဲျပဲ


ဒုင္တၜဳင္တၛဲၿပဲ ပတန္ဍဳင္မန္ ဟံသာဝတီရအဵ

မာ္မြဲေစြက္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏူက္ကႝု (၆၂) ဝါ စဿတ္တၛဲ ( ၁၀ /၂ / ၂၀၀၉ )

ေကာန္ဂကူမန္ပ႙ု ကႝုဂြံဗွ္သှာမံင္ ဍဳင္မန္ဟံသာဝတီပ႙ုအိုတ္ညိအဵ
ထၞးစိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူတဲု ေဂၜာဲဇက္အာသၻင္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ နကႝုဗြဳိက္လတက္ ကယ်ဳိင္မန္အိုတ္ညိစိုအ္ အလံုေကာန္ဂကူမန္ပ႙ု ကႝုဂြံဒွ္တသိုက္စိုတ္တသိုက္ကာယအိုတ္ညိဂွ္ Mon Friendly Network ဏအ္ေဖ်ံေမတၲာ ရာဒနာဏာရအဵ

Mon Friendly Network တအ္ေလဝ္ သၸသဇိုင္ကႝုရဲကြာန္ဝကၤတအ္တဲု ေကၜာန္အာ သၻင္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏူက္ကႝု (၆၂) ဝါကီုေရာင္အဵ။

Tuesday, February 10, 2009

၀ါတ္အုိတ္ပႛဲအဲ

ေဗွ္ေလ၀္ကႜိဳဟ္ေဏာင္ အဲေဍာင္မံင္ပႛဲ
ေဗွ္ေလ၀္ညာတ္မံင္ ေဇၞာ၀္ဂႜံင္ဆာန္အဲ
ပှတိအဲဂွ္ ဒွ္ကႜဳင္နဴေဗွ္
ညးတီအုိတ္ဒဒွ္အဲ ေဗွ္မဲြရေဏာင္...။

အတိက္ဒါန္ေအာန္.ေလာန္အာဒါန္ဟာ
ကုဪလ၀္ဒါန္ကၞာင္.ဒါန္ဗၵင္တံဟာ
ဟိုတ္ဒါန္၀ံြေဟင္ ျပဳေျပင္နင္ဟာ
`ဆာန္´မဲြပါင္ကုီ ဟံြဂံင္ဟုီဆာန္
ဟိုတ္တံဒါန္ဟာ ခ်ပ္္ဗၥာေလ၀္ဟံြေလပ္...။

ညးခႝံဗဒွ္လ၀္
သံေယာဇုိန္အဲကႜာအုိတ္ ေဗွ္မဲြရေဏာင္
ဒႝာဲလုဪစိုပ္စိုပ္ ဌာန္လုဪမံင္မံင္
အခိင္ပႛဲဇၜစုိတ္အဲဂွ္ ေဗွ္ႏံြမံင္လၞိဳန္...။

႓ိုန္ဂွ္....
``သႜးအေခါင္ညိန၀္´´သာ္၀ံြ
ယ၀္ေဗွ္ပံက္ပါင္ ဟုီကႜဳင္မၢး
ဘ၀အဲ စိုပ္မံင္အၾကာကႏၱာရ ညးမဲြဓ၀္ေဏာင္ဂွ္....။

ကဗ်၀ံြကလိဂြံနဴရဲ ညးသၞာအညတရ သံေယာဇုိန္မဲြ

ဟိုတ္ႏူမဆုႝေကတ္ဇုတ္ ပႜဲတကအ္ဖေလာရာ ေအန္ဒဝ္န႘ယွာတုဲ တ႘အဝ္ရ႘ ဇာတ္မှိဟ္မၿပံင္ကၜဳင္ ႏူအဖရိက ဂွ္ ဟြံဍာံဟုီမာန္။

မှိဟ္မပေတွ္ေကတ္ တ႘အဝ္ရ႘ ခ်ာလ္ဒါေဝန္ Charles Darwin မၢး ဒဒွ္ရ မှိဟ္တအ္ဂွ္ ေစန္ဆက္ ၿပံင္လွာဲကၜဳင္ ႏူကှဲဳရ။ ဟိုတ္ႏူမၿပံင္ပဆုဲအာ ႒ာန္နာနာတုဲ ဗြဲမဗဗြဲကုႝသဘာဝဂွ္ ဖ်ဳန္စှာံေလဝ္ ၿပံင္လွာဲအာကုီတုဲ ဟိုတ္ႏူေသၛာဲတှဟ္ျခာတုဲ ဒွ္အာဂကူနာနာရ။ တၜပညာသုေတသနတအ္ေလဝ္ တှဟ္နဂြံတီကၜးဂၜိဳင္တုဲ ဗက္ဂၜာဲၐံက္ခဲါ ဇုတ္ေႀတံေႀတံ ဗုီလုႝမှိဟ္တအ္ ၿပံင္လွာဲကၜဳင္ ႏူကှဲဳအိုတ္အေစာန္ရ။ ဇုတ္တအ္ဂွ္ ဟိုတ္ႏူသဘာဝတုဲ လုီလာ္ဂၜာဲဂြံဆုႝ ဟြံေလာဲသြာတုဲ သက္သ႘ခိုင္ခိုင္ကၜိဳက္က္ဂွ္ ထၞးကုႝဟြံမာန္ကုီေလဝ္ ၐိုတ္ဒးရးဂွ္ ဗမံက္ထၞးမာန္ရ။ ဗုီညးတအ္ ဗြဲမဂၜိဳင္ မပေတွ္ေကတ္ဂွ္မၢး မှိဟ္သုီဖအုိတ္ဂွ္ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ ႏူအဖရိက သုီဖအိုတ္တုပ္ပ္တုဲ ဟိုတ္ႏူအသိင္ဥတု ဗြဲမလအ္တုဲ ဖ်ဳန္စှာံအသာ္ တှဟ္ျခာကၜဳင္ရ။ အတုိင္ညးတအ္မဟုီမၢး ေကာန္မှိဟ္ႏူအဖရိကဂွ္ စိုပ္ကၜဳင္ေဒသေအယွဂွ္ သှာံၐိုတ္ မသုန္လက္ေတအ္ ဒွ္မာန္ရ။

ဆဂး ဗြဲႀကဵ ကေလင္ဆုႝဇုတ္ ပႜဲတကအ္ဖေလာရာ Flores ဍဳင္ေအန္ဒဝ္န႘ယွာရ။ ဂေကာံမှိဟ္ဂွ္ ညးေကာ္စ Homo Floresiensis ရ။ ပႜဲဒှာဲဂွ္ ဂြံဆုႝေကတ္ ဇုတ္မှိဟ္ၿဗဵမြဲရ။ ကာလမှိဟ္ၿဗဵဂွ္ မခ်ိဳတ္ဂွ္ ႏြံစအယုက္ၐိုတ္ ၃၀ ဒွ္တုဲ မှိဟ္ၿဗဵဂွ္ မှံဳသမၜဳင္ ၃ ေပဓဝ္တုဲ မှံဳလယိုင္ ဆ ၁၆ က႘လိုဓဝ္ရ။ အယုက္ဇုတ္ဂွ္ ႏြံမြဲလက္ၐါလၛီသှာံရ။ ဇုတ္တဲမဆုႝ ပႜဲဒှာဲဂွ္မြဲပၜန္ဂွ္ ႏြံအယုက္ၾကပ္ မြဲကိုဋ္သှာံရ။ တုဲပၜန္ ကေပါတ္ဗှဳဟ္ မေကၜာန္လဝ္ကုႝတဿအ္ ပႜဲဒှာဲဂွ္ေလဝ္ ဂြံဆုႝေကတ္ကုီရ ကေပါတ္တအ္ဂွ္ ႏြံအယုက္ ဒစာံကိုဋ္ပန္လက္ဒွ္ရ။ ဟိုတ္သာ္ဂွ္ရ လညာတ္မဟုီလဝ္ ေကာန္မှိဟ္တအ္သုီဖအိုတ္ ေစန္ဆက္ကၜဳင္ ႏူအဖရိကဂွ္ ဒွ္ဟြံမာန္တုဲ ဇာတ္မှိဟ္တအ္ဂွ္ ကတုႝဒွ္ကၜဳင္ ႏူေဒသနာနာတုဲ မှံဳကုႝဓါတ္ မဒက္ပတန္မတုပ္ ဟုီမာန္ရ။


နိေသာဲနင္ႏူပလံက္အမူဗီထဝ္

သဘင္ကှာတၛဲေကာန္ဂကူမန္မရႏုက္ကုႝ(၆၂)ဝါ

သဘင္ကှာတၛဲေကာန္ဂကူမန္မရႏုက္ကုႝ(၆၂)ဝါဝြံနကုႝဂေကာံမန္မှဳံပႜဲကြာန္ဝကၤဂမၜဳိင္ ပံက္ဏါအေသအဟာန္ပႜဲကုႝဘာက်ာ္ေဇှာ္အၥာဥတၲမကြာန္ဝကၤအခိင္(၉ နာဍ႘)မဒွ္ရ။ မြဲအဆက္ဓဝ္သုီကုႝဒါန္ဖါပ္သင္ေကုာံညးမတုိန္စုိပ္သဘင္ကှာတၛဲေကာန္ဂကူမန္မရႏုက္ကုႝ (၆၂)ဝါရ။ ပႜဲသဘင္ကှာဂွ္ဝြံဟုိတ္ႏူဒွ္အလန္ကၜာအုိတ္ ညးေဇှာ္ေကုာံဂေကာံအုပ္ဓုပ္ဍဳင္ဝကၤတအ္ဆုႝညာတ္ဒးတုဲမိပ္စုိတ္ကုႝျဇဟတ္ဗြဲမေလာန္ရ။

Monday, February 9, 2009

ဗွ္သှာသမလဝိမလ

ဒုင္တၜဳင္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ (၆၂)ဝါ